BH - Kísérőkutya vizsga 2018-01-08

 

Kísérőkutya Vizsga (Begleithundprüfung) BH Bevezető

A hivatalos FCI – IPO nem tartalmaz BH szabályzatot. Több tagország mégis átvette a német tagország (to), a Verbandes für das Deutsche Hundewesen (VDH) egyfokozatú kísérőkutya szabályzatát.

A BH jól szolgálja a kulturált kutyatartás népszerűsítését és nagyon hasznos elő vizsgája a későbbi IPO 1 vizsgának. A kv általa fel tudja mérni mennyire jutott a kiképzésben. A legfontosabb szerepét a BH vizsga második részével, a közterületen zajló vizsgával tölti be. A nehezen modellezhető feladatok hasznos, a tenyésztés szempontjából is fontos információkat adnak a kutya karakteréről. Ezért az IPO 1 vizsgára nálunk is csak a sikeres BH után lehet jelentkezni.

Azoknak a kutyáknak is melyekkel nem tudnak, vagy nem szeretnének őrző-védő és/vagy nyomkövető gyakorlatokat végezni, szeretnénk sportolási és versenyzési lehetőségeket biztosítani, melyre megfelelő a BH szinten rendezett versenyek és vizsgák.

Általános tudnivalók

Minden fajtájú és méretű kutya (akár keverék is) részt vehet a BH vizsgákon, ha elérte a 14 hónapos kort. Csak akkor tartható BH vizsga, ha legalább 4 kutyát neveztek. Amennyiben a vizsga más vizsgafokozatokkal (pl. E. HPO, NyK) kombinálva lett meghirdetve, a minimálisan 4 vizsgázóba a többi fokozatra jelentkezőket is bele kell számítani. A vizsgán egy bírónál legfeljebb 10 – 15 vizsgázó indulhat, vizsga fokozatoktól függően, de az egy bíró által bírált ágazatok száma 30-at nem haladhatja meg. Az Engedelmes vizsga (E) egy ágazatnak, a Kísérőkutya vizsga (BH) és a NyK két ágazatnak, valamennyi IPO három ágazatnak számít.

Az elfogulatlanság vizsgálata

A BH vizsga megkezdése előtt, a tb köteles az összes kutyát elfogulatlansági vizsgálatnak (vézenpróbának) alávetni. Az elfogulatlanság vizsgálatának része a tetoválási szám, vagy chip, ellenőrzése. Csak a tetoválással, chippel, stb. azonosítható kutya vehet részt a vizsgán. Az a k, amelyik nem felel meg az elfogulatlansági vizsgán, a vizsga további részéből ki kell zárni. Az elfogulatlanságot a vizsga teljes időtartama alatt vizsgálni kell. Az első elfogulatlansági vizsgálaton sikeresen túljutott, de a vizsga közben vézenhiányosságot mutató kutyát a tb-nak ki kell zárnia és a teljesítményigazolásába „Az elfogulatlansági próbán/viselkedésteszten nem felelt meg.” Bejegyzés kerül. A Chippel megjelölt k tulajdonosának kell leolvasóról gondoskodni.

Minősítés

A BH két ágazatból áll. Amennyiben az első, az A részben a k nem éri el a lehetséges pontok minimum 70%-át, nem vehet részt a második ágazatban (B), ahol közterületen, forgalomban vizsgázik.

A vizsga végén nem hirdetnek ponteredményt, hanem a tb csak azt hirdeti ki, hogy a vizsga „eredményes”, vagy „eredménytelen”. A BH vizsga akkor lehet eredményes, ha a k az A ágazatban a lehetséges pontszámok minimum 70%-át elérte és a tb a B ágazat gyakorlatait „megfelelt”-re értékelte.

A sikeres BH vizsga az HPO 1 vizsgára jelentkezés feltétele!

A BH vizsga még nem tenyészvizsga.

A vizsga időkorlátozás nélkül bármikor ismételhető. Akár sikeres a vizsga, akár nem, az eredményt a teljesítményigazolásba be kell vezetni.

A további előírások az IPO szabályzat elején – 1. „Általános rendelkezések”-ben – olvashatók.

BH Alapfokú Kísérőkutya Vizsga ágazat. Engedelmességi gyakorlatok a kiképzőpályán 1. gyakorlat: Pórázon vezetés 15 pont 2. gyakorlat: Szabadonkövetés 15 pont 3. gyakorlat: Menet közben ültetés 10 pont 4. gyakorlat: Menet közben fektetés behívással 10 pont 5. gyakorlat: Helybenmaradás figyelemelvonással 10 pont Összesen: 60 pont

Minden gyakorlat alapállással kezdődik és azzal is ér véget. A kutya szorosan a kv bal oldalán ül. A szabályos alapállásban a k lapockája a kv térdével egy vonalban van. Minden gyakorlatnál csak egyszer lehet felvenni az alapállást. Alapállásban a kv sportos testtartásban áll. Terpeszben nem állhat. Az előző gyakorlatot lezáró alapállás lehet egyben a következő gyakorlat kiinduló alapállása. Látjel nem adható, pontlevonást eredményez. A vizsga alatt a kutyavezetőnél nem lehet motiváló eszköz, vagy jutalmazó játék. A vizsga előtt a tb-nak jelezni kell, ha mozgáskorlátozottsága miatt egy-egy gyakorlatrészt a kv nem tud a szabályzatban leírtak szerint végrehajtani. Ha olyan típusú a mozgáskorlátozottság, hogy a kv nem tudja a kutyát a baloldalon vezetni, akkor analóg módon vezetheti a jobb oldalán.

A gyakorlat megkezdésére a tb ad utasítást. A kv a gyakorlat valamennyi további részét, mint a fordulatok, megállások, ütemváltások, stb. a tb utasítása nélkül, önállóan hajtja végre. Ettől az általános szabálytól eltérve – a kv kérésére -, a tb levezényli a gyakorlatokat.

A vsz meghatározza a használható hangjeleket. Amennyiben a k egy gyakorlatot a harmadik hangjelre sem hajt végre, be kell fejezni (és az értéke 0 pont).. Ha a k elhagyja a vezetőjét, vagy a pályát és a harmadik hívásra se jön vissza, az engedelmes ágazatot meg kell szakítani. Behívásnál a „Hozzám!” hangjel helyett használható a k neve is. A gyakorlat hangjele és a k neve együtt kiejtve hiba, dupla vezényszónak minősül.

Az alapállásból kiindulva az úgynevezett felvezető szakasz kezdődik. Ezalatt a kv minimum 10, de legfeljebb 15 lépést tesz meg. Ezután adhat hangjelet a feladatra (pl. ültetés, fektetés). Az olyan gyakorlatrészek között, mint például az elé ülés és a lábhoz kerülés, vagy a helyben maradó kutyához belépés és a felültetés, érzékelhető (kb. 3 másodperces) szünetet kell tartani. Az elhozásoknál a kutya mellé elölről, vagy hátulról is be lehet lépni.

Minden gyakorlatnál csak egyszer, a gyakorlat végén alapállásban lehet megdicsérni a kutyát. Ezt követően a kv felvehet egy újabb alapállást. A dicséret és a következő gyakorlat kezdete között, érzékelhető (kb. 3 másodperces) szünetet kell tartani. A gyakorlatok között a kutyát láb mellett kell vezetni.

Az egyes gyakorlatok között is szabadonkövetésben kell haladni a kutyával. A feloldás, illetve a játék nem megengedett.

A visszafordulás (180º, hátra arc) ugyan két módon hajtható végre, de mindkettőnél balra kell fordulni. A kutya megkerülve a vezetőjét kerülhet a bal oldalára, vagy a kv és a k együtt fordulnak balra (ekkor a k végig a vezetője bal oldalán marad). Mindegy melyik módszert használja a kv, de a visszafordulást a vizsgán végig egyformán kell bemutatni.

Az eléülés után, lábhoz is kétféle módon ülhet be a k. Vagy jobbról megkerülve a vezetőjét, kerül annak bal oldalára, vagy szemből fordul be a kv mellé.

Pórázonvezetés (15 pont)

a, Egy hangjel: „lábhoz” csak az elinduláskor, és ütemváltáskor engedélyezett.

b, A gyakorlat: A láncnyakörvre csatolt pórázon vezetett kutyának a „Lábhoz!” hangjelre örömmel kell kísérnie. A nyakörv nem állítható fojtóra.

A kv pórázon vezetett kutyájával odamegy a bíróhoz, megáll, hagyja a kutyát leülni és bemutatkozik. A laza pórázt ezalatt a bal kezében tartja. A gyakorlat kezdetén a kv 40-50 lépést egyenesen halad megállás nélkül. Visszafordul, majd 10-15 lépés megtétele után előbb futást (legalább 10 futólépés), majd lassú lépést (legalább 10 lassú lépés) mutat be. Lépésben folytatja és közben legalább egy-egy balra fordulást, jobbra fordulást és egy visszafordulást (hátra arcot) végez a függelékben található ábra szerint. Ezalatt a kutya lapockája végig egy vonalban legyen a kv térdével, vagyis nem maradhat le, nem haladhat előrébb, vagy térhet ki oldalra. A visszafordulást (a hátra arcot) balra, a kutya felé fordulva kell bemutatni.

A „Lábhoz!” hangjel csak elinduláskor és ütemváltáskor engedélyezett. Amikor a kv megáll, a kutyának gyorsan, magától le kell ülnie. Ebben a kv nem befolyásolhatja. A kv eközben nem változtathatja meg az alapállását, különösen nem igazodhat az oldalra ülő kutyához. A pórázonvezetés alatt a kv. bal kézben fogva a lazán lógó pórázt, vezeti a kutyát. A tb utasítására a kv és a k áthaladnak egy legalább 4 főből álló csoporton. A kv a csoportban legalább egyszer megáll. A csoport tagjai össze-vissza mozognak.

Csoport

A mozgó csoporton áthaladást pórázonvezetésben és szabadonkövetésben is be kell mutatni. Eközben egyszer jobbra és egyszer balra (például 8-as alakban) meg kell kerülni a csoport egy-egy tagját. Áthaladásonként egyszer meg kell állni egy személy közelében. A tb egyszer megismételtetheti ezt a gyakorlatrészt. A kutyát csak a csoportot elhagyva, a gyakorlatot lezáró alapállásban szabad megdicsérni.

c, Az értékelés: Amennyiben a k elől halad, lemarad, a fordulatoknál lemarad, eltávolodik oldalra, figyelmetlen, és/vagy nyomott benyomást kelt, illetve a plusz hang és látjel miatt, a hiba mértékének függvényében csökkenteni kell a gyakorlat értékét.

Szabadonkövetés (15 pont)

a, Egy hangjel: „lábhoz” csak az elinduláskor és ütemváltáskor engedélyezett.

b, A gyakorlat: A tb utasítására az alapállásban álló kv leveszi a pórázt a kutyájáról. A pórázt viselheti a vállán átvetve keresztben a mellkasán, vagy elrakhatja (a kutyával ellentétes oldali) zsebébe. Elindulás után először visszamegy a csoportba, hogy ott legalább egyszer megálljon. A csoportot elhagyva, a kiindulóponton rövid ideig alapállást vesz fel és az 1-es gyakorlat előírásai szerint megkezdi a szabadonkövetést.

c, Az értékelés: Amennyiben a k elől halad, lemarad, a fordulatoknál lemarad eltávolodik oldalra, figyelmetlen, vagy nyomott benyomást kelt, illetve a plusz hang és látjel miatt, a hiba mértékének függvényében csökkenteni kell a gyakorlat értékét.

Menet közben ültetés (10 pont)

a, Egy-egy hangjel: „lábhoz” „ültetéshez”

b, A gyakorlat: Alapállásból a kv, a mellette szabadon haladó kutyájával elindulnak egyenes irányba. Miután megtettek legalább 10 lépést, az „Ülj!” hangjelre a k gyorsan üljön le, anélkül, hogy a kv megtorpanna, vagy visszanézne. További 30 lépés megtétele után a kv megáll és azonnal szembefordul a kutyájával. A tb utasítására a kv visszatér a kutyájához, és annak jobb oldalán alapállást vesz fel.

c, Az értékelés: Szabálytalan láb mellett haladásért a felvezető szakaszban, lassú leülésért, nyugtalan ülésért, a hiba mértékének függvényében csökkenteni kell a gyakorlat értékét. Amennyiben a k leülés helyett lefekszik, vagy állva marad, a hibáért 5 pontot kell levonni.

Menet közben fektetés, behívással (10 pont)

a, Egy-egy hangjel: „lábhoz“, „fektetéshez“, „behíváshoz“, majd „alapálláshoz“

b, A gyakorlat: Alapállásból a kv, a mellette szabadon haladó kutyájával elindulnak egyenes irányba. Miután megtettek legalább 10-15 lépést, „Feküdj!” hangjelre a kutyának gyorsan a haladási irányba le kell feküdnie. Eközben a kv más módon nem befolyásolhatja a kutyát, hanem lassítás és visszafordulás nélkül továbbmegy még 20 lépést. A kutya felé fordulva megáll. A tb utasítására „Hozzám!” hangjellel, vagy a k nevével magához hívja a kutyát. A kutyának örömmel, gyors tempóban és a legrövidebb úton kell a kv elé érkeznie és szorosan elé ülnie. A „Lábhoz!” hangjelre a k gyorsan üljön menetirányba a vezetője mellé.

c, Az értékelés: Szabálytalan láb mellett haladásért a felvezető szakaszban, lassú lefekvésért, nyugtalan fekvésért, lassú, illetve lelassuló bejövetelért, hibás elé-, illetve melléülésért, a hiba mértékének függvényében csökkenteni kell a gyakorlat értékét. Amennyiben a k állva marad, vagy leül, de a hívásra hibátlanul jön, 7 pontot le kell vonni.

Helybenmaradás, figyelemelvonással (10 pont)

a, Egy-egy hangjel: “fektetéshez“, “felüléshez“

b, A gyakorlat: Mire egy másik k megkezdi gyakorlatait az engedelmes ágazatban, a kv a tb által kijelölt helyre alapállásból lefektette a kutyáját. Anélkül, hogy a pórázt, vagy más tárgyat előtte hagyna, eltávolodik legalább 20 lépésnyire a kutyától, és ott háttal a kutyájának állva marad. A helybenmaradás alatt a k-nak nyugodtan fekve kell maradnia. Bírói utasításra a kv visszatér és megáll a k jobb oldalán. Körülbelül 3 másodperces szünet után, a tb utasítására alapállást veszi fel, és pórázra veszi a kutyáját. A k gyorsan és menetirányba üljön fel.

c, Az értékelés: A kv nyugtalan viselkedésért, vagy más a kutyának adott rejtett jelzésért a vezetőjének közeledtekor idő előtti felülésért, a hiba mértékének függvényében csökkenteni kell a gyakorlat értékét. Amennyiben a k ül, áll, vagy nyugtalanul fekszik, de a helyén marad, részértékelést kap, Ha a 3. gyakorlat befejezése előtt 3 méternél messzebbre elhagyja a helyét 0 pontot kap a gyakorlatára. Amennyiben ez után hagyja el a kijelölt helyét a k, részértékelésre kerül sor. Ha a felé induló vezetője elé megy 3 pontig kell levonni.

A rv a szukáknak és a kanoknak külön jelöljön ki helyet a helybenmaradásra, és lehetőleg táblával is jelölje meg.

Az a kutya, amelyik az 1-5 gyakorlat teljesítésére nem kapta meg a lehetséges pontok legalább 70 %-át (minimum 70 pontot), már nem folytathatja a vizsgát.

ágazat. Vizsga utcai forgalomban Általános szabályok

A következő gyakorlatokat a kiképzőpályán kívül, lakott területen belül, egy erre alkalmas területen kell bemutatni. A tb és a rv előre megbeszélik, hogy a hol és hogyan hajtsák végre közterületen (úton, utcán, téren) a gyakorlatokat. Vizsgázók a közterület forgalmát nem akadályozhatják.

A különlegessége miatt a vizsga e része jelentős időt igényel. A követelményrendszert a vizsgázók nagyobb számára tekintettel se lehet enyhíteni.

A B. ágazat gyakorlataiért nem jár pont. A forgalomban/közterületen folyó vizsga alatt végig figyelt kutyáról kialakuló összbenyomás a mértékadó. Ez alapján kell dönteni az eredményességről.

A következőkben leírt gyakorlatok ajánlások, melyeket hozzá kell igazítani a helyi viszonyokhoz. Kétséges esetben a tb jogosult a gyakorlatokat megismételtetni, illetve variálni.

A vizsga menete

mozgás csoportban

A tb utasítására a kv pórázon vezetett kutyájával a kijelölt útszakasz járdáján elindul. A tb megfelelő távolságból követi őket.

A k vezetője bal oldalán, laza pórázon, jókedvűen úgy haladjon, hogy a lapockája a kv térdével egy vonalban legyen.

A gyalogosokkal és kerékpárosokkal szemben a k legyen közömbös.

Út közben a k előtt keresztben elfut egy járókelő (egy erre felkért segítő). A kutyára ez legyen hatástalan, maradjon közömbös.

A kv és a k továbbhaladva egy 6 főből álló laza csoporton haladjon át. Eközben a csoport egyik tagja megszólítja a kutyavezetőt és kézfogással üdvözli. A megszólításkor a kv utasítja a kutyát, hogy üljön, vagy feküdjön le. Mialatt a kv és a megszólító rövid ideig beszélgetnek, a kutyának a felvett pozícióban nyugodtan kell maradnia.

Találkozás kerékpárossal

A kv pórázon vezetett kutyájával elindul egy úton. Ezt követően egy kerékpáros hátulról elhalad mellettük, közben figyelmeztetésül megszólaltatja a kerékpár csengőjét. Eltávolodik, majd visszafordulva, a kerékpárcsengőt megszólaltatva, szemből is elhalad a páros kutya felöli oldalán.

A pórázon vezetett k a kerékpárossal szemben legyen elfogulatlan.

Találkozás autókkal

A kv pórázon vezetett kutyájával autók mellett halad el. Ezalatt az egyik járművet beindítják. Egy másik autónak pedig becsapják az ajtaját. Miközben a kv és a k továbbhaladnak, egy autó megáll mellettük. A vezetője letekerve az ablakot felvilágosítást kér a kutyavezetőtől. . A megszólításkor a kv utasítja a kutyát, hogy üljön, vagy feküdjön le. Az autókkal és a forgalom zajaival szemben kutya maradjon közömbös és viselkedjen nyugodtan.

Találkozás kocogókkal, vagy görkorcsolyázókkal

A kv pórázon vezetett kutyájával elindul egy nyugodt úton. Ezt követően legalább két kocogó hátulról megelőzi őket anélkül, hogy a tempójukat csökkentenék. Amint eltávolodtak újra kocogók érkeznek szemből és lassítás nélkül elfutnak a vizsgázók mellett. A kutyának nem kell láb mellett haladnia, de az előző, illetve szemből érkező futókat nem zaklathatja. A találkozáskor a k leültetése, vagy lefektetése megengedett.

A kocogók helyett egy, vagy két görkorcsolyás is megelőzheti a kutyavezetőt és a kutyát, illetve elhaladhat szemből a páros mellett.

Találkozás más kutyákkal

Miközben egy másik kv a pórázán vezetett kutyájával megelőzi a vizsgázó kutyavezetőt és a kutyát, illetve a páros mellett szemből elhalad, a vizsgázó kutyának közömbösnek kell maradnia. A kv többször megismételheti a „Lábhoz!” hangjelet, illetve a találkozáskor leültetheti, vagy lefektetheti kutyáját.

Rövid időre forgalmas helyen kikötött és magára hagyott k viselkedése. Viselkedés más állatokkal szemben.

A kv pórázon vezetett kutyájával a tb utasítására elindul egy forgalmas út járdáján. Rövid út megtétele után, szintén a tb ad utasítást a k kikötésére. Kerítéshez, falban levő karikához, vagy más erre alkalmas helyhez kötheti a kutyáját, majd eltávolodik a k számára láthatatlan helyre, üzletbe, kapualjba.

A k ülhet, állhat, vagy fekhet.

A kv távollétében egy gyalogos (megbízott segítő), pórázon vezetett kutyájával oldalról kb. öt lépés távolságban elhalad a kikötött k előtt.

A magára hagyott k a kv távollétében maradjon nyugodt. A zavaró kutyát (nem használható kötekedő kutya) elhaladás közben nem támadhatja (a póráz rángatásával, tartós ugatással). A tb utasítására hozhatja el a kv a kutyáját.

Galéria a BH - Kísérőkutya vizsga hírhez